คู่มือบันทึกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคุณด้วยที อาร์ 90 นี้ เป็นวิธีการอันแสนง่าย และ รวดเร็ว ที่จะทำให้คุณเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตลอดการใช้โปรแกรมที อาร์ 90 เพื่อที่จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายในเวลาเพียง 90 วัน

preview of daily tracker
x

ตั้งรหัสผ่านใหม่

x

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รหัสผ่านชั่วคราวจะถูกส่งไปยังอีเมล แอดเดรสของคุณ

ปิด
x

 

ปิด
x

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จแล้ว

ปิด
x

ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ

กฎข้อบังคับ โครงการ นู สกิน เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ใน 90 วัน ที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
โดยจะถือเป็นโมฆะ ถ้าหากเป็นข้อห้าม หรือข้อจำกัดทางกฏหมาย

1. การลงทะเบียน และ ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ : กำหนดการลงทะเบียน โครงการ นู สกิน เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ใน 90 วัน จะเริ่มตั้งแต่ เวลา12.00.01 a.m. ของเวลามาตรฐานกรีนิช ( GMT) ในวันที่ 1 กันยายน 2556 และจะสิ้นสุดลงที่เวลา 11:59:59 p.m. ของเวลามาตรฐานกรีนิช ( GMT) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ( เป็นช่วงเวลาที่เปิดรับลงทะเบียน ) ส่วนการดำเนินโครงการจะเริ่มตังแต่วลา 12.00.01 a.m. ของเวลามาตรฐานกรีนิช ( GMT) ในวันที่ 1 กันยายน 2556 จนกระทั่งถึงเวลา 11:59:59 p.m. ของเวลามาตรฐานกรีนิช ( GMT) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ( ช่วงเวลาการแข่งขันของโครงการ) โดยจะมีเครื่องมือนับเวลาอย่างเป็นทางการ ปรากฏในเว็ปไซท์ของโครงการ ( ตามที่ระบุด้านล่าง)

2. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม : เปิดรับเฉพาะผู้แทนจำหน่ายปัจจุบันของ นู สกิน หรือ ตัวแทนขายที่มีหมายเลขสมาชิคของ นู สกิน และได้ซื้อผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม เอจล็อค ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 และเป็นผู้ที่เป็นพลเมืองตามกฏหมายในประเทศที่ระบุ ( ดูรายชื่อประเทศได้ใน #ส่วนที่ 5) ซึ่งอยู่ในภูมิภาคที่มีการจัดตั้งธุรกิจ นู สกิน ดังต่อไปนี้ อเมริกา , เอเชียเหนือ , แปซิฟิก , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ,ประเทศในกลุ่มยุโรป ส่วนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และผู้ที่พำนักอาศัยในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นระยะเวลาพอสมควร กรณีที่เป็นการย้ายถิ่นฐานสัมมะโนครัวจนกระทั่งได้รับสัญชาติ โดยจะถือว่าเป็นโมฆะหากขัดต่อข้อห้าม ข้อจำกัดทางด้านกฏหมาย เพราะการเข้าร่วมโครงการนี้ จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแต่ละประเทศด้วย .

3. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร : ภายในช่วงระยะเวลารับสมัคร ท่านสามารถเข้ามาที่ www.TR90.com ( เว็ปไซท์ของโครงการ ) คลิ๊กเข้าไปตามที่ระบุ และทำตามขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกข้อมูลการสมัคร และ ทำความเข้าใจกับระเบียบ ข้อปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมโครงการ คุณต้องยืนยัน เพื่อยอมรับข้อตกลงทั่วไปในการเข้าร่วมโครงการ จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ และคุณจะมีสถานะเป็น ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง
ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะก้าวสู่การแข่งขันเพื่อมีโอกาสเป็นผู้ชนะนั้น คุณจะต้องทำตามกติกาดังนี้
(1) มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโครงการโดยการใช้ ตัวติดตามเป้าหมายความสำเร็จ ซึ่งสามารถใช้งานได้ ผ่านทางเว็ปไซท์ของโครงการ ( การติดตามประจำวันในหัวข้อ “Daily Tracker”) หรือ ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น Daily Tracker ของโครงการลงในมือถือ.
(2) ส่งภาพถ่าย โดยอัพโหลดภาพถ่ายของตัวท่าน ในแต่ละช่วงเวลาการถ่ายภาพ ตามวันที่กำหนดในระเบียบ เป็นจำนวน 4 ครั้ง ( รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของการถ่ายภาพ จะรวมอยู่ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ )
(3) ส่งเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ประทับใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางเราจะมีหัวข้อหลักเป็นแบบร่างเพื่อให้คุณส่งเรื่องราวของเข้ามา ( เลือกหัวข้อ “ส่งต่อเรื่องราวความประทับใจ” โดยจะปรากฏอยู่ในเว็ปไซท์ของโครงการ และ TR90แอพพลิเคชั่นในมือถือ ในช่วงระยะเวลาของการแข่งขัน
การเข้าร่วมลงทะเบียนในโครงการ และส่งภาพถ่ายเข้าร่วมตามที่กำหนด พร้อมทั้งส่งเรื่องราวความประทับใจนั้น คุณจะได้รับการจัดอยู่ในสถานะ ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน อย่างสมบูรณ์ ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ผู้เข้าร่วมแข่งขันนั้น ต้องเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือ ตัวแทนขายของ นู สกิน ฯ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ ที่จะคว้าโอกาสในการเป็นผู้ชนะของโครงการ โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ คุณจะต้องทราบและทำความเข้าใจว่า เมื่อคุณตัดสินใจยอมรับ การเข้าร่วมโครงการแล้ว นู สกินฯ และบริษัทในเครือ สามารถนำข้อมูลของคุณที่ส่งเข้าร่วมโครงการไปใช้ ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาดได้.
ผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข ดังนี้
1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด
2) ต้องเข้าเกณฑ์อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3
3) การส่งภาพถ่ายต้องเป็นภาพของตนเอง ( หรือหากภาพถ่ายนั้น ถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพ ภาพถ่ายนั้นต้องไม่ถูกจำกัดในลิขสิทธิ์ใดๆในการนำภาพดังกล่าวไปใช้ )
4) ลักษณะของภาพถ่ายต้องเป็นไปตามที่กำหนด รายละเอียดสำหรับวิธีการถ่ายภาพที่ระบุอยู่ใน เว็ปไซท์ของโครงการ แต่ไม่รวมถึงการใช้วิธีใดๆเพื่อตกแต่งภาพให้ต่างไปจากเดิม ( รวมถึง ไม่สามารถการใช้ โปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น โฟโต้ชอป)
ในโครงการนี้ หาก นู สกิน พบว่า ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมโครงการภาพใด ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบที่ระบุไว้ในเว็ปไซท์ ของโครงการ ผู้สมัครผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ หากผู้เข้าร่วมโครงการท่านใด มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขณะเข้าร่วมโครงการ โดยไม่สามารถรักษาภาพลักษณ์อันดี ของ นู สกิน หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของโครงการ ที่ระบุ ผู้นั่นจะพ้นสภาพจากสิทธิ์ของการเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ
ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ โดยบางส่วนหรือทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลใดๆ หาก นู สกิน พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการละเมิด หรือเข้าข่ายละเมิด ลิขสิทธิ เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่บ่งบอกถึงตราสินค้า หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ของบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ (อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์ และเครื่องหมายทางการค้า ของ นู สกิน และ ageLOC ที่ได้รับอนุญาติจากผู้สนับสนุนโครงการ สามารถใช้งานได้) ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติตนไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฏระเบียบที่ระบุในเว็ปไซท์ของโครงการที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ ทางบริษัท นู สกิน จะตัดสิทธิ์บุคคลนั้นออกจากโครงการ และ นู สกิน มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะตรวจสอบข้อมูลการในสมัคร และข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยที่ข้อมูลที่ส่งให้กับทางบริษัทนั้น ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท และจะไม่มีการส่งคืนข้อมูล
ข้อควรทราบ: การปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงงานที่มีอยู่ก่อนของบุคคลที่สามไม่มีคุณสมบัติเป็นงานต้นฉบับ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการหรือการตัดสินอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎอย่างเป็นทางการที่ร่างไว้ก่อนหน้า จะไม่ถูกเปิดเผย การรับสมัครจะสิ้นสุดภายในเวลา 11.59.59 p.m. ของเวลามาตรฐานกรีนิช ( GMT ) ของวันที่ 30 พฤษจิกายน 2556 และหมดเขตส่งเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่ประทับใจในเวลา 11.59.59 p.m. ของเวลามาตรฐานกรีนิช ( GMT ) ของวันที่ 3 มีนาคม 2557 เพื่อที่จะมีสิทธิ์พิชิตรางวัลในโครงการ

4. เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยจัดกลุ่มตามรายชื่อประเทศ ดังนี้ :
ภูมิภาค A ( เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ แปซิฟิก) : อินโดนีเซีย , สิงคโปร์ , มาเลเซีย ,บรูไน , ประเทศไทย ,ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ( โดยต้องได้รับการอนุมัติในการสมัครและลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ของประเทศเวียดนาม) , ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ , เฟรนช์โปลินีเซีย
ภูมิภาค B ( เอเชียเหนือ) : สาธารณรัฐเกาหลี ( เกาหลีใต้ ) , ญี่ปุ่น
ภูมิภาค C ( อเมริกา ) : สหรัฐอเมริกา , แคนาดา, อาร์เจนตินา ,บราซิล , โคลัมเบีย , คอสตา ริก้า, เอล ซัลวาดอร์, กัวเตมาลา , ฮอนดูรัส , แมกซิโก และ เวเนซูเอล่า
ภูมิภาค D ( ยุโรป-ไม่รวมเยอรมนี ,ตะวันออกกลาง และอัฟริกา) (EMEA) : เบลเยี่ยม , สาธารณรัฐ เชค ,เดนมาร์ค , เยอรมัน, สเปน, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส ,ไอซ์แลนด์, อิตาลี่ ,ลักแซมเบริก์, ฮังการี่ , เนเธอร์แลนด์ , นอร์เวย์ , ออสเตรีย, รัสเซีย , โปแลนด์ , โปรตุเกส , โรมาเนีย , สวิสเซอร์แลนด์ , สโลวาเกีย , สวีเดน, ตุรกี , ยูเครน , สหราชอาณาจักร , อิสราเอล , แอฟริกาใต้
ภูมิภาค E ( จีนแผ่นดินใหญ่ ) ข้อควรทราบ : ข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการแตกต่างกันไปในกลุ่มประเทศของจีนแผ่นดินใหญ่ ดังนี้ ผู้เข้าร่วมที่มาจากฮ่องกง และ ไต้หวัน ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนจำหน่ายระดับเอกเซคคลูทีฟ ขึ้นไป ส่วนผู่เข้าร่วมโครงการที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศจีน จะต้องเป็นผู้แทนขาย
โดยทั้งนี้ จะมีผู้ชนะทั้งหมด รวม 3 คน ต่อ 1 ภูมิภาค รวมรางวัลชนะเลิศทั้งสิ้น จำนวน 15 รางวัล

5.การตัดสิน
การตัดสิน รอบที่ 1 : ข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จะได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ จากเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่ประทับใจที่ส่งเข้ามา ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมจะได้รับการใส่ลงในอัลบัมภาพในเว็ปไซท์ของโครงการ โดยประมาณ วันที่ 10 ของเดือน มีนาคม 2557 จะมีการพิจารณาตัดสิน เพื่อคัดเลือกเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการ และการตัดสินจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการตัดสิน ของ นู สกิน ( รวมเรียกว่า คณะผู้ตัดสิน ) เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 50เลือก คน ต่อ 1 ประเทศ จากผู้เข้าร่วม 2,650 คนที่ได้ส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยจะยึดแนวทางตามเกณฑ์การคัดเลือก ดังต่อไปนี้
-( 33%) ของตัวเลขเป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยที่มีรายละเอียดของตัวเลขที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยเรื่องราวสนับสนุนที่สมเหตุสมผล
- ( 33%) ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ที่สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่ประทับใจได้
- (33%) ความร่วมมือในการใช้ผลิตภัณฑ์
โดยจากเกณฑ์การตัดสินดังกล่าว นู สกิน มีสิทธิที่จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ เป็นจำนวนน้อยกว่า 50 คน ต่อ 1 ประเทศ ในการคัดเลือกรอบแรกเพื่อส่งผู้เข้ารอบสู่การคัดเลือกใน รอบที่ 2 ต่อไป โดยทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ นู สกิน ถ้าหากไม่มีจำนวนผู้เข้าร่วมสมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอ

การตัดสิน รอบที่ 2 : โดยประมาณ วันที่ 17 ของเดือน มีนาคม 2557 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1 จะเข้าสู่การตัดสินในระดับภูมิภาค โดยจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของ นู สกิน ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะมีการคัดเลือกเรื่องราวประทับใจที่โดดเด่นที่สุด และจะถือเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค โดยจะใช้เกณฑ์เดียวกับการตัดสินในรอบที่ 1 ซึ่งจะคัดเลือกได้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นจำนวน 25 คน ต่อ 1 ภูมิภาค และจะได้รับการจัดอยู่ใน “ตัวแทนผู้เข้าชิงระดับภูมิภาค” และรวมทุกภูมิภาคแล้วจะมีจำนวนได้สูงสุดถึง 125 คน โดย นู สกิน สกิน มีสิทธิที่จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ เป็นจำนวนน้อยกว่า 25 คน ต่อภูมิภาค ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ นู สกิน ถ้าหากไม่มีจำนวนผู้เข้าร่วมสมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอ และในสถานการณ์ที่มีคะแนนเสมอกัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกพิจารณาตัดสินซ้ำอีกครั้ง โดยเพิ่มจำนวนคณะกรรมการในการตัดสินเพื่อลงความเห็นในการให้คะแนน ซึ่งยังคงอ้างอิงเกณฑ์การตัดสินตามที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยถือว่าการตัดสินของ นู สกิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ตัดสินสมทบ ถือเป็นผลการตัดสินที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากนั้น รายชื่อตัวแทนเข้าชิงของแต่ละภูมิภาคจะได้รับการประกาศโดย นู สกิน อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และจะรายชื่อดังกล่าวจะปรากฏใน เว็ปไซท์ของโครงการ ในวันที่ 20 มีนาคม 2557

การตัดสินในรอบสุดท้าย : จะเริ่มต้นขึ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยรายชื่อตัวแทนของแต่ละภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาตัดสินโดย บริษัท Brandmovers ( ผู้บริหารโครงการ ) ร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสินของ นู สกิน (คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ) โดยอ้างอิงเกณฑ์การตัดสินเดียวกับ การตัดสินในรอบแรก โดย
-ผู้เข้าชิงที่มีคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละภูมิภาค จะได้รับรางวัลชนะเลิศของภูมิภาคนั้น
-ผู้เข้าชิงที่มีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2 ในแต่ละภูมิภาค จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของภูมิภาคนั้น
-ผู้เข้าชิงที่มีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 ในแต่ละภูมิภาค จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ของภูมิภาคนั้น
และในสถานการณ์ที่มีคะแนนเสมอกัน ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าชิง จะได้รับการพิจารณาตัดสินซ้ำอีกครั้ง โดยเพิ่มจำนวนคณะกรรมการในการตัดสินเพื่อลงความเห็นในการให้คะแนน ซึ่งยังคงอ้างอิงเกณฑ์การตัดสินตามที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยถือว่าการตัดสินของ นู สกิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ตัดสินสทบ ถือเป็นผลการตัดสินที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากนั้น รายชื่อของผู้ชนะเลิศ จะได้รับการประกาศโดยนู สกิน อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และจะรายชื่อดังกล่าวจะปรากฏใน เว็ปไซท์ของโครงการ ในหัวข้อ “ผู้พิชิตรางวัล” ในวันที่ 31 มีนาคม 2557

6.การแจ้งผลผู้ชนะในโครงการ : ผู้ที่สามารถพิชิตชัยชนะในโครงการ จะได้รับการแจ้งข่าวทาง อีเมลล์ , โทรศัพท์ และ/หรือ ทางไปรษณีย์ ภายใน 2 วันหลังการตัดสินสิ้นสุด โดยผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ต้องทำการลงนามในหนังสือรับรองบุคคล, การให้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการโอนสิทธิ ("หนังสือรับรอง/การให้สิทธิ/การโอนสิทธิ") และทำการส่งเอกสารกลับคืนภายใน 5 วันหลังการได้รับการแจ้งผล จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลและพิชิตชัยชนะในโครงการอย่างแท้จริงโดยจะสามารถส่ง หนังสือรับรอง/หนังสือการโอนกรรมสิทธิ์/หนังสือแต่งตั้ง ได้ทาง อีเมลล์ แอดเดรส ที่ให้ไว้ในส่วนของการริบคืนรางวัล กรณที่ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลนั้นไม่ได้รับการแจ้งผล หรือ ทาง นู สกิน ไม่สามารถติดต่อไปยังผู้นั้นได้ภายในระยะเวลาอันสมควร หรือ ผู้นั้นไม่ให้ความร่วมมือในการทำตามข้อตกลงที่ประกาศอย่างไว้เป็นทางการ จะถือว่าผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้รับรางวัล และ นู สกิน จะทำการเพิกถอนสิทธิ์การรับรางวัลของผู้นั้น และจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลตำแหน่งรองชนะเลิศแทน


7.เงินรางวัล และ ราขาขายปลีกโดยประมาณ (ARV) :
- รางวัลชนะเลิศสูงสุด จำนวน 5 รางวัล ( 1 รางวัลชนะเลิศ จะได้รับการคัดเลือกต่อ 1 ภูมิภาค )
: เชคเงินรางวัล มูลค่า $5,000.00 USD หรือเทียบเท่ากับราคาขายปลีกโดยประมาณ $5,000.00 USD ต่อ 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5 รางวัล ( 1 รางวัล จะได้รับการคัดเลือกต่อ 1 ภูมิภาค )
: เชคเงินรางวัล มูลค่า $ 2,500.00 USD หรือเทียบเท่ากับราคาขายปลีกโดยประมาณ ARV $2,500.00 USD ต่อ 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5 รางวัล( 1 รางวัล จะได้รับการคัดเลือกต่อ 1 ภูมิภาค )
: เชคเงินรางวัล มูลค่า $1,000.00 USD หรือเทียบเท่ากับราคาขายปลีกโดยประมาณ ARV $1,000.00 USD ต่อ 1 รางวัล
รวมมูลค่า รางวัลทั้งหมด $42,500.00 USD.
โดยที่ไม่สามารถรับรางวัลแทนกัน หรือ โอนรางวัลที่ได้รับให้กับบุคคลอื่น ยกเว้น กระทำโดย นู สกิน ซึ่งมีสิทธิ์ในการสับเปลี่ยนรางวัล ( หรือสัดส่วนของรางวัล) ที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันหรือมากกว่า โดยจะมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น นอกเสียจากว่าจะได้รับการยืนยันจากผู้สนับสนุนโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้ การดำเนินการในเแต่ละประเทศ,สหพันธรัฐ ,รัฐ ,จังหวัด ,เทศบาล และ ภาษีท้องถิ่น, การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ การจัดเก็บภาษี ( ตัวอย่างเช่น รายได้ที่มาจากภาษี หรือเงินบริจาคส่วนบุคคล) ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ ทาง นู สกิน จะ ออกหนังสือรับรองเงินรางวัลที่ได้ตามมูลค่าที่ได้รับ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานได้ โดยรางวัล ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการตัดสินของ นู สกิน โอกาสในการได้รับตัดสินให้เป็นผู้ชนะจะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เข้าประกวด คุณภาพ และความเหมาะสม ตามกฎเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้ข้างต้น ซึ่งจำกัด 1 รางวัลต่อผู้สมัคร / ต่อ อีเมลล์ แอดเดรสเท่านั้น.

8.ข้อบังคับทั่วไป : สำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมต้องยอมรับข้อตกลงที่เป็นระเบียบอย่างเป็นทางการ และ ถือว่าคำตัดสินของผู้สนับสนุนของโครงการนี้ ( นู สกิน ) และ คณะกรรมการผู้ตัดสิน เป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ( นู สกิน) และ บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย ตัวแทนโฆษณา รวมถึงผู้บริหารงาน (รวมเรียกว่า "ผู้เกี่ยวข้อง") ไม่มีส่วนรับผิดชอบ ในด้าน เทคนิค , ฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์ , การขัดข้องทางโทรศัพท์ หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถติดต่อสัญญาณเครือข่ายได้ หรือ การติดต่อที่ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ หรือ เหตุจากการล่าช้าของสัญญาณจากการสื่อสารทางอิเลกทรอนิค ที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้ง หรือ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในโครงการนี้ หรือปัญหาที่เกิดจาก เทคนิคอื่นๆในการใช้งาน เครื่องกล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เครื่องพิมพ์ การสะกดคำผิดพลาด โดยตัวผู้ใช้งานเอง หรือเหตุอื่นใด ที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการติดต่อกับผู้ดูแลระบบของโครงการ ในขั้นตอนต่างๆของการดำเนินงาน รวมถึงการตัดสินภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมประกวด และการประกาศรางวัลใดๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบ เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบในคอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ ในการเข้าสู่ระบบ หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลที่เชื่อมโยงกับโครงการที่อยู่ในเว็ปไซท์ ผู้เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบ ต่อการสูญหาย การถูกโจรกรรม ความล้าช้า การบิดเบือนความจริง ความไม่สมบูรณ์ ความไม่แม่นยำ การส่งข้อมูลผิดพลาด หรือ ความล่าช้าในการสมัคร หรือการส่งภาพถ่าย นู สกิน สามารถตัดสิทธิบุคคลใดๆ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่รบกวนหรือพยายามรบกวนกระบวนการ หรือการทำงานของการแข่งขัน หรือเว็ปไซต์ของการแข่งขัน ละเมิดกฎของโครงการ หรือกระทำการใดๆที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน หรือมีความตั้งใจที่จะก่อกวน ทำให้ผิดจุดประสงค์ หรือข่มขู่บุคคลอื่น โดยการพยายามใดๆ ของบุคคลโดยจงใจที่จะทำลายการดำเนินงานของตามหลักการโครงการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความจลาจลหรืออาชญากรรมที่มีผลทางกฏหมาย และ มีความคิดที่จะกระทำการเช่นนั้น ทางผู้สนับสนุนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเอาผิดที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ( รวมถึงค่าจ้างทนายความ) ที่อยู่ในขอบเขตของกฏหมายอย่างเต็มจำนวน และแม้ว่าผู้สนับสนุนโครงการจะไม่บังคับใช้กฎข้อบังคับใดๆ กฎข้อบังคับนั้นจะไม่ถูกยกเลิก
นู สกิน มีสิทธิ์ที่ในการตัดสินใจ การยกเลิก การปรับเปลี่ยน หรือ เลื่อนระยะของโครงการ ด้วยเหตุอันใดก็ตาม รวมถึงหากมีเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ รวมถึง การได้รับผลกระทบจากไวรัสคอมพิวเตอร์, ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรม , การก่อกวน , การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การปลอมแปลง , ความผิดพลาดทางเทคนิค หรือเหตุใดๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของระบบ ,ความปลอดภัย ,ความสุจริต , ความถูกต้อง หรือ ความเหมาะสมในการจัดตั้งโครงการ และ ถ้าหากมีการยกเลิก การตัดสินหาผู้ชนะเลิศ (ตามที่เป็นไปได้) จากผู้เข้าสมัครที่ไม่เข้าข่ายต้องสงสัยทั้งหมด จะติดสินจากรูปภาพที่ได้รับก่อนการยกเลิกโครงการ โดยใช้หลกเกณฑ์การตัดสินตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

9. สำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐควิเบก : การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายใดๆ หรือการจัดกิจกรรมแข่งขันที่เปิดเผยต่อสาธารณะ จะต้องมีการส่งผลรายงานให้กับ The Régie des alcools, des courses et des jeux เพื่อพิจารณาตัดสิน และการมอบรางวัลที่มีผลในด้านกฏหมายใดๆ จะต้องส่งเรื่องให้กับ The Régie เพื่อช่วยในการวินิจฉัยในเรื่องข้อตกลงด้านการส่งมอบทรัพย์สินในแต่ละฝ่าย
10.สิทธิในการครอบครองและการเผยแพร่ต่อสาธารณะ : การเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงผู้เข้าแข่งขัน ที่ได้การสนับสนุนจากบริษัทในเครือ, บริษัทของสาขา, ผู้ไดรับมอบหมาย, ผู้ได้สิทธิ์ และตัวแทนทางกฎหมาย ( รวมเรียกว่า กลุ่มบคคลที่ได้รับใบอนุญาต ) ได้ให้สิทธิที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ต่อผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการถือลิขสิทธิ์ เพื่อที่จะนำข้อมูลไปแก้ไข ทำการตลาด แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แก้ไขและลบข้อมูลใดๆ เพื่อทำการสื่อสาร แสดงในที่ส่วนตัวหรือสาธาณะ แจกจ่ายข้อมูล ทำการแก้ไข หรือการแก้ไขเพื่อทำซ้ำ เพื่อใช้ในการค้าขาย, ทำโปรโมชั่น, นำไปใช้ในทางกฎหมาย หรือเพื่อใช้ในจุดประสงค์อื่น ทั้งในประเทศและนอกประเทศ นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันได้มอบสิทธิโดยปราศจากค่าลิขสิทธิ และการผูกขาดแก่คณะบุคคลผู้ได้รับอนุญาต ในรูปภาพที่เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อการทำซ้ำ ทำผลิตภัณฑ์ หรือการต่อยอด รวมถึงการนำไปประกอบกับผลิตภัณฑ์อื่น โดยผู้เข้าร่วมโครงการ และการส่งภาพถ่ายเข้าโครงการนั้นจะต้องมีการยืนยันว่า
(i) ภาพถ่ายนั้นต้องเป็นภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมแข่งขันจริง และภาพถ่ายนั้นจะต้องไม่ถูกจำกัดในลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องมิใช่ภาพถ่ายที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
(ii) ผู้เข้าแข่งขัน และภาพถ่ายของผู้ร่วมแข่งขันนั้น ต้องได้รับความยินยอมในด้านสิทธิ และลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ และ ลิขสิทธิ์นั้นจะต้องมีความชัดเจน ไม่เป็นการกล่าวอ้างสิทธิ์ของบุคคลอื่น และไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งในทางส่วนตัวและสาธารณะ
(iii) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เอจล็อค และข้อความที่ผู้เข้าแข่งขันใช้ในโครงการนี้ ต้องมาจากความคิดเห็นที่ซื่อตรงต่อ ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์จริง โดยไม่บิดเบือนความจริงใดใด
(iv) ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ที่ได้รับอนุญาต จะต้องปราศจากการเรียกร้องลิขสิทธิ์ในการกล่าวอ้างใดๆจากบุคคลอื่น ที่เกิดขึ้นจากการนำมาใช้งานของผู้เข้าร่วมแข่งขัน และจะต้องทำการชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลผู้ได้รับอนุญาต สำหรับเหตุการณ์ที่เป็นการสูญเสียตามธรรมชาติใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลผู้ได้รับอนุญาติในกรณีที่มีการนำไปใช้งานนอกเหนือที่บุคคลภายนอกนั้นอ้างสิทธิ และผู้เข้าแข่งขันและภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วม
จะถูกระงับสิทธิในการตรวจสอบหรืออนุมัติการใช้งานของผู้เข้าแข่งขัน หรือ การได้รับค่าชดเชยในการใช้งานดังกล่าว
ผู้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการถือว่าได้ทำการอนุญาตให้แก่ผู้สนับสนุนและผู้จัดทำโครงการ ในการใช้ชื่อของผู้เข้าแข่งขัน และภาพถ่าย, ข้อมูลชีวประวัติ, ภาพวาด, ภาพเหมือน และ /หรือ เสียง และข้อมูลการสมัคร สำหรับการโฆษณาการส่งเสริมการค้าและวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม และไม่ต้องแจ้งเตือนหรือได้รับอนุญาตเว้นแต่จะเป็นการขัดต่อกฎหมายเท่านั้น
11. ข้อจำกัดของภาระผูกพัน : ผู้เข้าร่วมโครงการให้การยอมรับว่า ผู้เผยแพร่ไม่มีภาระผูกพัน ( ยกเว้นการกำหนดที่ไม่สามารถบังคับได้ภายใต้กฏหมาย) ใดๆก็ตาม ที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย จากภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วม ในกรณีใดๆก็ตาม หากเกิดความเสียหาย สูญหาย หรือ เกิดความเสียหายต่อบุคคล รวมถึงการเสียชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งในทางตรงและทางอ้อมจากการยอมรับข้อตกลง การครอบครอง การใช้งานโดยถูกวัตถุประสงค์และผิดวัตถุประสงค์ หรือการเข้าเข้าร่วมในการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมโครงการยอมรับและยืนยันว่าได้เข้าใจในกฎกติกาและข้อกำหนดของโครงการอย่างครบถ้วนดีแล้ว

12. การบังคับใช้ด้วยกฎหมายและสถานที่พิจารณาคดี: ศาลของรัฐยูทาห์ ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินข้อถกเถียงใดๆที่เกี่ยวกับการแข่งขัน ขึ้นอยูภายใต้อำนาจกฎหมายของรัฐของยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าแข่งขันไม่มีสิทธิในการคัดค้านคำตัดสินของศาล และยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐยูทาร์ สหรัฐอเมริกา โดยปราศจากข้อโต้แย้ง
13. การเป็นโมฆะ: ในกรณีที่เงื่อนไขใดๆ ในข้อบังคับ ถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ในขอบเขตกฎหมายใด เงื่อนไขนั้นๆ จะถือเป็นโมฆะเฉพาะในของเขบกฎหมายนั้นเท่านั้น โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไข และข้อบังคับอื่นๆ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสามารถในการบังคับใช้ ของเงื่อนไขนั้นในขอบเขตกฎหมายอื่นๆ
14. กฏที่ใช้ควบคุม : ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างข้อกำหนดต่างๆของโครงการ กับ ข่าวหรือข้อมูลที่เปิดเผย หรือ ข้อความใดๆที่ระบุอยู่ในสื่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่จำกัดแค่เพียงแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น จะถือว่าข้อกำหนดอย่างเป็นทางการจะมีผลบังคับใช้และควบคุม

15. ความเป็นส่วนตัว : ผู้สนับสนุนโครงการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของท่าน โดยการเข้าร่วมโครงการแข่งขันนี้โดยสมัครใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ,การส่งภาพถ่ายเพื่อส่งเข้าแข่งขัน ตามข้อตกลงที่ยินยอมให้ทางผู้สนับสนุนโครงการเก็บรวมรวมข้อมูล , ใช้ข้อมูล, เปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนโครงการ ที่ระบุในเว็ปไซท์ http://www.nuskin.com/en_US/corporate/legal.html ที่เป็นผู้จัดการโครงการนี้ และการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการโดยสมัครใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านได้ยินยอมและตอบรับด้วยข้อตกลงในการให้ผู้สนับสนุนเก็บรวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะใช้ในการแข่งขัน และต้องรับประกันว่าจะได้รับความยินยอมในข้อตกลงด้านภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน เช่นเดียวกัน โดยที่ท่านมีสิทธิตามกฏหมายที่จะ i) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, (ii) ขอแก้ไขความไม่สมบูรณ์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมากเกินไป , (iii) การเพิกถอนการอนุญาติของคุณในการขั้นตอนการส่งข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้สนับสนุนได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์ที่เป็นไปตามหลักการในข้อตกลง The 2000 EU- US “Safe Harbor Agreement "ผู้สนับสนุนและผู้บริหารโครงการจะพยามยามอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะป้องกันมิให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่จะกระทำการเปลี่ยนแปลง, ทำลาย หรือ การแพร่กระจาย และ การไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม หากมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ท่านสามารถส่งคำถามได้ให้กับเราผ่านทางไปรษณีย์ได้ไดยตรง ที่สำนักงานใหญ่ ของ นู สกิน ในประเทศของท่าน และหากมีข้อร้องเรียนใด ๆ เช่นเดียวกับ การใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในข้อ (i), (ii) และ (iii) จะต้องจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ระบุวันที่ และลงนาม พร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงตัวบุคคล

หมายเหตุ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป: ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกสื่อสารผ่านรูปแบบรายการที่จะได้รับการประมวลผลตาม “The Belgian Law of December 8, 1992 on Privacy Protection” โดยผู้ควบคุมระบบ ซึ่งได้แต่งตั้งให้ นู สกิน ประเทศเบลเยียม Nu Skin Belgium Nv/Sa The Corporate Village, Building D Elsinore ตามที่อยู่ Leonardo Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, Belgium (Registration number: 455.925.635) เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล
16. รายชื่อผู้ชนะของโครงการ : สำหรับชื่อของผู้ชนะในโครงการจะแจ้งหลังจากวันที่ 14 มีนาคม 2557 หรือ ทางเว็ปไซท์ www.tr90.com
17. ผู้สนับสนุนและผู้จัดการโครงการ : ผู้สนับสนุนของโครงการนี้ คือ Nu Skin Enterprises, Inc สถานที่อยู่ 75 West Center, Provo, UT 84601 USA. โดยมีผู้จัดการโครงการนี้ คือ บริษัท Brandmovers, Inc., สถานที่อยู่ 1575 Northside Drive, Building 200, Atlanta, GA 30318 USA.