A TR90 egyéni átformálódási napló gyors és egyszerű módja annak, hogy ne tévessze szem elől céljait, miközben a TR90 programot végezve személyes átalakulási célkitűzéseinek mindössze 90 nap alatt történő megvalósításán dolgozik.

preview of daily tracker
x

JelszÓ VisszaÁllÍtÁsa

x

JelszÓ VisszaÁllÍtÁsa

Ideiglenes jelszavát megküldtük e-mail címére.

BezÁrÁs
x

 

Bezárás
x

JELSZÓ MEGVÁLTOZTATÁSA

A jelszó megváltoztatás sikeres.

Bezárás
x

Szabályzat

A NU SKIN TRANSFORM IN 90 KIHÍVÁS HIVATALOS SZABÁLYZATA
ÉRVÉNYTELEN, AHOL AZT A TÖRVÉNY TILTJA VAGY KORLÁTOZZA!

1. Regisztrációs és Kihívás időszak: A Nu Skin Transform in 90 Kihívás (a továbbiakban „Kihívás”) regisztrációja 2013. szeptember 1-jén 00:00:01-kor (GMT) kezdődik és 2013. november 30. 23:59:59-kor (GMT) zárul (a továbbiakban „Regisztrációs időszak”). A Kihívás 2013. szeptember 1-jén 00:00:01-kor (GMT) indul és 2014. február 28-án 23:59:59-kor (GMT) fejeződik be (a továbbiakban „Kihívás időszak”). A hivatalos időmérő a Kihívás weboldal számítógépe (lásd lent).

2. Részvételi feltételek: Kizárólag már regisztrált, érvényes Nu Skin azonosítóval rendelkező Nu Skin Üzletépítők vagy értékesítő munkatársak számára, akik 2013. szeptember 1-jén vagy azt követően ageLOC™* terméket vásárolnak, és az alábbi Nu Skin régiók egyikében található, résztvevő ország (listát lásd az 5. pontban) legális lakosai: amerikai kontinens, Észak-Ázsia, csendes-óceáni térség, Délkelet-Ázsia, EMEA és nagy Kína mindazon lakosai, akiket a regisztráció időpontjában a lakóhelyük szerint illetékes hatóság nagykorúként ismer el. Érvénytelen, ahol azt a törvény tiltja vagy korlátozza! A Kihívásra vonatkozik minden nemzeti, szövetségi, állami, tartományi és helyi törvény, rendelet és irányelv.


3. Részvétel: A regisztrációs időszak alatt látogasson el a www.TR90.com weboldalra (a továbbiakban „Kihívás weboldal”), kattintson a jelzés szerint, majd kövesse a regisztrációhoz szükséges utasításokat, adja meg a szükséges információkat, olvassa el és fogadja el a hivatalos Szabályzatot! Továbbá regisztrációjának befejezéséhez, valamint a „Regisztrált Résztvevővé” váláshoz általános joglemondó nyilatkozatot kell tennie. Hogy Regisztrált Résztvevőként esélye legyen a győzelemre, a következő feladatokat kell teljesíteni: (1) a Kihívás során használja a Kihívás weboldalon elérhető mérföldkő naplót (a továbbiakban „Napi napló”) vagy töltse le és használja a hivatalos TR90 alkalmazást, és a benne megtalálható Napi napló funkciót is, (2) küldjön be és töltsön fel fényképeket (a továbbiakban „Fotóküldés”) a jelen hivatalos Szabályzat által meghatározott határidőig (a fényképekre vonatkozó további feltételeket megtalálja a Kihívás regisztrációban); és (3) küldje be saját átformálódási történetét! A Kihívás időszakban a Kihívás weboldalon, illetve a TR90 alkalmazásban talál majd egy „Átformálódási történet” sablont ("Történet elküldése"). A Regisztrált Résztvevővé válást, a szükséges fénykép és átformálódási történet feltöltését együttesen „Nevezés(ek)nek" nevezzük. A Kihívásban résztvenni kívánó Regisztrált Résztvevőnek (a továbbiakban „Nevező”) a Nu Skin feddhetetlen Üzletépítőjének vagy termékértékesítőjének kell lennie, hogy a részvételre vagy a díjnyereményre jogosult legyen. Nevezése elküldésével Ön tudomásul veszi, hogy Nevezése az általános joglemondó nyilatkozat megtételének függvénye, valamint a Nu Skin Enterprises, Inc. (a továbbiakban „Szponzor”) ill. annak leányvállalatai azt belátásuk szerint marketing vagy promóciós célokra szabadon felhasználhatják.

A Nevezésre vonatkozó követelmények: 1) kizárólag akkor elfogadható, ha teljes; 2) megfelel a fenti 3. pontban leírt minimális követelményeknek; 3) a Nevező tulajdonát képezi (vagy amennyiben bármely fotót hivatásos fényképész készített, a fényképésznek egy lemondó nyilatkozatban kell minden, a fotóhoz fűződő esetleges jogáról lemondani); 4) a fényképek minden, a Kihívás weboldalon feltüntetett feltételnek megfelelnek, beleértve, de nem kizárólagosan azon kikötést, melynek értelmében a fényképek semmilyen módon nem módosíthatók (beleértve az olyan harmadik fél által létrehozott szoftverek használatának tilalmát, mint a PhotoShop). Amennyiben Szponzor tudomására jut, hogy bármely fénykép nem felel meg a jelen dokumentumban, ill. a Kihívás weboldalon foglalt előírásoknak, a Nevezés automatikusan kizárásra kerül.

Bármely olyan Nevezés, amely nem megfelelőnek vagy nem helyénvalónak minősül, illetve nincs összhangban Szponzor vagy annak leányvállalatai által képviselt imázzsal, vagy nem felel meg ezen hivatalos Szabályzatnak, a Szponzor saját belátása szerint kizárható. Nevezők semmilyen forrásból nem másolhatják, semmilyen módon nem plagizálhatják Nevezésük bármely részét. Bármely Nevezés, mely a Szponzor megítélése szerint bármilyen, akár élő, akár elhunyt személy vagy entitás szerzői jogát, védjegyét, logóját, márkajelzését vagy egyéb tulajdonjogát bitorolja vagy esetlegesen bitorolhatja, illetve egyéb okokból kifogásolható, kizárásra kerül (mindazonáltal a Szponzor engedélyével történő megfelelő Nu Skin vagy ageLOC logó vagy márkajelzés használata elfogadható). Bármely Nevezés, mely nem felel meg a Kihívás weboldal feltételeinek valamint ezen hivatalos Szabályzatnak, a Szponzor belátása szerint kizárható, továbbá a Szponzor fenntartja a jogot, hogy a Nevezések érvényességét és a Nevezők jogosultságát ellenőrizze. Minden beküldött Nevezés a Szponzor szellemi tulajdonává válik, és nem kerül visszaküldésre. Megjegyzés: harmadik fél már létező munkájának módosítása, fel- vagy átdolgozása nem meríti ki az eredeti munka fogalmát. A jelen hivatalos Szabályzatban foglaltakon túl nem közlünk a Nevezésekre vagy az elbírálásra vonatkozó további információkat. Az utolsó Nevezések beérkezésének határideje: 2013. november 30. 23:59:59 GMT. Ahhoz, hogy a díjnyereményre jogosult legyen átalakulási történetét legkésőbb 2014. március 3. 23:59:59 GMT-ig be kell küldenie.

4. A résztvevő Nu Skin régiók és országok:
A régió (Délkelet-Ázsia és csendes-óceáni térség): Indonézia, Szingapúr, Malajzia, Brunei, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Vietnám (a részvétel a vonatkozó vietnámi hatóság jóváhagyásához és az ottani sikeres regisztrációhoz kötött), Ausztrália, Új-Zéland, Francia Polinézia
B régió (Észak-Ázsia): Koreai Köztársaság, Japán
C régió (amerikai kontinens): Egyesült Államok, Kanada, Argentína, Brazília, Kolumbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexikó és Venezuela
D régió (EMEA): Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Izland, Írország, Olaszország, Luxemburg, Magyarország, Hollandia, Norvégia, Ausztria, Oroszország, Lengyelország, Portugália, Románia, Svájc, Szlovákia, Svédország, Törökország, Ukrajna, Egyesült Királyság, Izrael, Dél-Afrika
E régió (Nagy Kína) – Figyelem! Nagy Kínában a korábbiaktól eltérőek a részvételi követelmények: Hongkongi és taiwani résztvevőknek Executive-nál magasabb kitűzői címmel rendelkező Üzletépítőknek kell lenniük. Kínai résztvevőknek értékesítési munkatársaknak kell lenniük.

Az összesített 15 főnyeremény díjazottból régiónként három (3) nyertest állapítunk meg.

5. Elbírálás:

Elbírálás, 1. kör: A Nevezés érvényessége az átformálódási történet leadásával egy időben, a megfelelő piacok szintjén történik. Minden érvényes Nevezést a piaci fotógalériában publikálunk. 2014. március 10-én vagy akörül a Kihívás időszak alatt beérkezett összes Nevezést a Szponzor által kinevezett elbírálók testülete (a továbbiakban mint „Zsűri”) az alábbi kritériumok szerint értékeli, és meghatározzák azt a piaconkénti 50 Nevezést, melyek majd összesen kiadják azt a kettőezer-hatszázötven (2 650) Nevezést, melyek leadásra kerülnek a Regionális döntő jelöltjeinek. (33%) átformálódási cél és számok, a kiegészítő történettel együtt; (33%) átformálódási fotók (melyek bemutatják az átformálódási történetet); (33%) termékhasználat (teljesítés) (“Elbírálás kritériumai”). A Szponzor fenntartja a jogot, hogy az 1. körben kevesebb mint ötven (50) Nevezést válasszon ki a 2. körbe továbbjutó jelöltek közé, amennyiben Szponzor úgy találja, hogy nem érkezett be elegendő számú érvényes és minden feltételnek megfelelő Nevezés.

Elbírálás, 2. kör: 2014. március 17-én vagy akörül az első körből, a Kihívás időszak alatt az egyes régiókból továbbjutott minden érvényes Nevezést a Szponzor által összeállított Zsűri minden régió számára elbírál. Így kerülnek kiválasztásra a top átformálódási történetek, melyek az 1. körben is használt elbírálási kritériumok alapján minden régióban felkerülnek a Régiók Döntősei oldalra. A régiónkénti huszonöt (25) legmagasabb pontszámot elérő Nevezés „Regionális döntőssé” válhat, így akár százhuszonöt (125) regionális finalista juthat az utolsó körbe. A Szponzor fenntartja a jogot a régiónkénti kevesebb mint huszonöt (25) régió szintű döntős kiválasztására, amennyiben úgy találja, hogy nem érkezett be elegendő számú érvényes és minden feltételnek megfelelő Nevezés. Döntetlen eredmény esetén a kérdéses Nevezéseket újravizsgálják , és a Szponzor által kiválasztott utólagos döntőbíró, a fent említett elbírálási kritériumok figyelembevételével, meghozza a végső döntést. A Zsűri, Szponzor és bármilyen utólagos bíró ezen Kihívással kapcsolatos bármely ügy nyomán hozott döntése végleges és kötelező érvényű. 2014. március 19-én vagy akörül a Szponzor minden Regionális döntőst kiértesít, valamint 2014. március 20-án vagy akörül minden Regionális döntős Nevezése kikerül a Kihívás weboldalra.

Elbírálás, utolsó kör: Majd 2014. március 24-étől minden régió Regionális döntőseit a Brandmovers, Inc. (a továbbiakban mint „Adminisztrátor”), illetve a Szponzor által felállított bírói testület (kollektívan "Döntős Zsűri") az 1. körben is alkalmazott elbírálási kritériumok alapján értékeli. A Regionális Döntősök közül régiónként a legmagasabb pontszámot elérő Nevezés kapja majd a fődíjat az adott régióban. A Regionális Döntősök közül régiónként a második legmagasabb pontszámot elérő Nevezés kapja majd az első helyezettnek járó díjat az adott régióban. A Regionális Döntősök közül régiónként a harmadik legmagasabb pontszámot elérő Nevezés kapja majd a második helyezettnek járó díjat az adott régióban. Döntetlen eredmény esetén a kérdéses Regionális Döntősöket újravizsgálják, és a Szponzor által kiválasztott utólagos döntőbíró a fent említett elbírálási kritériumok figyelembevételével meghozza a végső döntést. A Zsűri, Szponzor és bármilyen utólagos bíró ezen Kihívással kapcsolatos bármely ügy nyomán hozott döntése végleges és kötelező érvényű. 2014. március 27-én vagy akörül Szponzor minden nyertest kiértesít, továbbá minden nyertes neve felkerül a Kihívás weboldalra is, ahol a nyertes Nevezéseket 2014. március 31-én vagy akörül tesszük közzé.

6. Nyertesek Értesítése: A döntést követően a potenciális nyerteseket két napon belül e-mailen, telefonon és/vagy levélben kiértesítjük. A potenciális nyerteseknek, hogy valóban nyertesekké válhassanak, az értesítés megkísérlésétől számítva öt (5) napon belül aláírva vissza kell küldeniük egy két tanú által hitelesített magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a nevezést illetően jogosultságukhoz kétely nem férhet ( „Nyilatkozat”), Felelősség/Nyilvánosság átruházó okiratot (ahol azt a helyi jogszabályok lehetővé teszik), valamint a Jogok átruházására vonatkozó dokumentumot („Nyilatkozat/Okirat/Átruházás”). Ezen három dokumentumot („Nyilatkozat/Okirat/Átruházás”) e-mailen küldjük ki a Kihívásra történt regisztrációkor megadott e-mail címre. Amennyiben a nyeremény vagy az értesítés ’Nem kézbesíthető’ felirattal visszaérkezik, ha Szponzor belátható időn belül nem tud kapcsolatba lépni a potenciális nyertessel vagy amennyiben az illető nem tartja be az ezen hivatalos Szabályzatban foglaltakat, a kérdéses személy Szponzor belátása szerint kizárható, a soron következő helyezett pedig kiértesíthető.

7. Nyeremények és hozzávetőleges kiskereskedelmi értékük (Approximate Retail Value – ARV): Öt (5) Fődíj (régiónként egy (1) fődíj): 5 000 dollár, csekk formájában. ARV: egyenként 5 000 dollár. Öt (5) Első helyezettnek járó díj (régiónként egy (1) első díj): 2 500 dollár, csekk formájában. ARV: egyenként 2 500 dollár. Öt (5) Második helyezettnek járó díj (régiónként egy (1) második díj): 1 000 dollár, csekk formájában. ARV: egyenként 1 000 dollár. A nyeremények hozzávetőleges kiskereskedelmi összértéke 42 500 dollár. Egyik nyeremény cseréje vagy átruházása sem megengedett, kivéve Szponzor által, aki fenntartja a jogot arra, hogy nyereményt (vagy annak egy részét) hasonló vagy nagyobb értékűre cserélje. Nevező nyereményt kizárólag Szponzor írásos hozzájárulásával kaphat. Minden ország vonatkozó nemzeti, szövetségi, állami, tartományi, helyhatósági és helyi adói, költségei vagy illetékei (pl.: jövedelemadó vagy egyéni hozzájárulás) kizárólag a nyerteseket terhelik. Ahol szükséges, Szponzor kiállít egy, az odaítélt nyeremény értékére vonatkozó jövedelemigazolást. A nyereménnyel kapcsolatos minden részlet Szponzor belátásának függvénye. Annak az esélye, hogy valaki nyertes lehessen, függ a beérkezett érvényes Nevezések számától, illetve azok, a fentiekben leírt elbírálási kritériumok szerinti, egyéni és egymáshoz viszonyított minőségétől. Egy Nevező/e-mail cím csupán egy (1) nyereményt kaphat!

8. Általános szabályok: Jelen Kihívásban való részvétellel a Nevezők tudomásul veszik, hogy ezen hivatalos Szabályzat kötelezi őket, valamint hogy Szponzor és a Zsűri jelen Kihíváshoz kapcsolódó valamennyi ügyben hozott döntése végleges és kötelező érvényű. Szponzor és vonatkozó anya- és leányvállalatai, fiókjai, reklám- és promóciós ügynökségei, beleértve Adminisztrátort (a továbbiakban együttesen „Átruházott Jogokkal Rendelkező Felek”) nem felelősek semmilyen technikai, hardver, szoftver vagy telefonos meghibásodásért, megszakadt vagy nem elérhető hálózati csatlakozásért, vagy a felhasználó által, illetve a jelen Kihívással kapcsolatos, illetve abban használt bármely felszerelés vagy program által okozott sikertelen, helytelen, hiányos, pontatlan, elferdített vagy megkésett elektronikus kommunikációért. Nem felelősek továbbá semmiféle problémáért vagy hibáért, legyen az technikai, mechanikai, számítógépes, hálózati, nyomdai, tipográfiai, emberi vagy egyéb, beleértve, de nem kizárólagosan a Kihívás adminisztrációjával, a feldolgozással vagy az elbírálással vagy a Nevezések/Fényképek előkészítésével, a nyeremének kihirdetésével vagy bármely Kihívással kapcsolatos anyaggal összefüggően esetlegesen felmerülő hibát vagy problémát. Az Átruházott jogokkal rendelkező felek továbbá nem tartoznak kártérítési felelősséggel semmilyen számítógépes rendszerben a jelen Kihívással vagy a Kihívás weboldallal kapcsolatos részvételből, ahhoz való hozzáférésből vagy információletöltésből eredő esetleges károkért. Az Átruházott jogokkal rendelkező felek nem felelősek az elveszett, ellopott, elkésett, elferdített, hiányos, pontatlan, tévesen címzett vagy késői Nevezésekért vagy Fotókért. Szponzor fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon bárkit, aki manipulálja vagy megkísérli manipulálni a regisztrációs folyamatot, a Kihívás menetét vagy a Kihívás weboldalt; aki megsérti a hivatalos Szabályzatot; vagy aki sportszerűtlenül, illetve zavaró módon viselkedik, vagy olyan szándékkal cselekszik, hogy bárkit bosszantson, sértegessen, fenyegessen vagy zaklasson, továbbá Szponzor fenntartja a jogot, hogy minden ilyen tevékenységben érintett Nevezést érvénytelenítsen. A Kihívás szabályszerű menetét akadályozó bármilyen szándékos kísérlet bárki részéről büntető- és polgári jogi törvénysértésnek minősülhet. Ilyen jellegű cselekmény megkísérlése esetén Szponzor a törvény által maximálisan engedélyezett mértékben fenntartja kártérítési és egyéb jogorvoslati igényéhez való jogát (beleértve a jogi képviselők díjának megfizettetését) bármely ilyen tettet elkövető személlyel szemben. Amennyiben jelen hivatalos Szabályzat bármely részét Szponzor nem tudja érvényre juttatni, az nem jelent felmentést ezen rendelkezés alól. Szponzor fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, bármilyen okból lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Kihívást, beleértve, de nem kizárólagosan azt az okot, ha a Kihívás bármely okból nem tud a tervezettek szerint lezajlani, beleértve egy számítógépes vírustámadást, programhibát, manipulációt, engedély nélküli közbeavatkozást, csalást, technikai meghibásodást vagy bármilyen más okot, mely rontja vagy befolyásolja az adminisztrációt, a biztonságot, a korrektséget, a feddhetetlenséget vagy a Kihívás megfelelő levezetését. Amennyiben a Kihívás ily módon lezárásra kerül, a döntősök és/vagy nyertesek kiválasztása az összes, nem gyanúsított és jogosult Nevező, a lemondást megelőzően beérkezett, érvényes Nevezése/Fotója közül a fent tárgyalt elbírálási folyamat alkalmazásával történik.

9. Québec-i lakosok számára: a promóciós Kihívás menete vagy szervezése nyomán felmerülő bármely peres ügyet a Régie des alcools, des courses et des jeux –höz (Alkohol-, Verseny- és Játékfelügyeleti Igazgatóság) lehet döntéshozatalra benyújtani. A nyeremények odaítélése nyomán felmerülő bármely peres ügyet kizárólag a felek megegyezésének segítése céljából lehet a Régie-hez felterjeszteni.

10. Jogok átruházása/Nyilvánosságra hozatal engedélyezése: A Kihívásra történő regisztrációval a Nevező ezennel átruházza a Szponzorra, annak leányvállalataira, képviseleteire, megbízottjaira, felhatalmazottjaira és jogi képviselőire (a továbbiakban együttesen „Engedélyezett Felek”) a visszavonhatatlan, örökös, az egész világra kiterjedő, szerzői jogdíjtól mentes, teljes mértékben kifizetett engedélyt a Nevezés használatára, sokszorosítására, szerkesztésére, áruba bocsátására, tárolására, terjesztésére, átrendezésére, módosítására bővítésére vagy tartalmából való törlésre, lefordítására, adaptálására vagy egyéb módon történő átdolgozására és/vagy átalakítására, továbbá nyilvános és privát kiállítására, kommunikálására, nyilvános és privát előadására, közvetítésére, hogy további művek alapjául szolgáljon, valamint hogy a Nevezés szerkesztőségi, reklám, promóciós, szabályozási vagy jogi és minden egyéb célból promótálható legyen. Továbbá a Nevező ezennel átruházza az Engedélyezett Felekre minden szerzői jogtól mentes, nem-kizárólagos jogot, címet és érdekeltséget, melyeket Nevező és a Fotón szereplő esetlegesen támaszthatna a Nevezés felhasználásával vagy bennefoglalásával készült bármely reprodukcióval, termékkel vagy azon alapuló művel szemben. A Nevező és a Fotón szereplő feltüntetik és garantálják, hogy: (i) a Nevezéshez fűződő minden joggal Nevezők/Fotón szereplők rendelkeznek, a Nevezés semmilyen szerzői jogot vagy egy harmadik fél jogát, továbbá semmilyen vonatkozó törvényt vagy előírást nem sért sem a jelenben, sem a jövőben; (ii) A Nevezőknek/Fotón szereplőknek jogukban áll az itt felsorolt szükséges jogok és engedélyek bármelyikét vagy mindegyikét átruházni, beleértve korlátozás nélkül minden szükséges szerzői jogot és egyéb, a Nevezéshez kapcsolódó jogokat, mindenféle követeléstől és tehertől mentesen anélkül, hogy bármely személy vagy entitás jogai ettől sérülnének, beleértve itt a magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogot is; (iii) Nevező bona fide (jóhiszemű) felhasználója az ageLOC terméknek és a Nevezésben a Nevező által tett kijelentésnek valóban az ő őszinte véleményét, hitét, felismerését vagy tapasztalatát kell, hogy tükrözze, mindenféle hamis vagy félrevezető megjelenítés nélkül; (iv) Nevező és Fotón szereplők az Engedélyezett Feleket ezennel kártalanításukról biztosítják, valamint felmentik bármely, a Nevezés használatából fakadó, harmadik fél által tett követelés alól, továbbá az Engedélyezett Feleket kártalanítják bármilyen természetű veszteségért vagy az említett harmadik fél által tett követelésekből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó veszteségért, és a Nevező és Fotón szereplők ezennel lemondanak minden a Nevezésre vonatkozó ellenőrzési vagy jóváhagyási jogukról vagy hogy bármely ilyen jellegű felhasználásért kompenzációért folyamodjanak. A Kihívásban való részvétellel Szponzor és megbízottjai engedélyt kapnak a Nevezők és Fotón szereplők nevének, életrajzi adatainak, fényképeinek/portréinak, képmásainak és/vagy hangjának használatára, valamint Nevezéseiknek reklám, promóciós, kereskedelmi és egyéb célokból történő felhasználására további ellenszolgáltatás, értesítés vagy engedélyezés nélkül, kivéve, ha azt a törvény tiltja.

11. Felelősség korlátozása: A RÉSZVÉTELLEL NEVEZŐK TUDOMÁSUL VESZIK, HOGY Az átruházott JOGOKKAL MEGBÍZOTT FELEK NEM TARTOZNAK SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGGEL (KIVÉVE AMENNYIBEN ILYEN KORLÁTOZÁS A HELYI TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN VÉGREHAJTHATATLAN), TOVÁBBÁ ÁTRUHÁZOTT JOGOKKAL FELRUHÁZOTT FELEKET FELMENTIK BÁRMELY SZEMÉLYT ÉS TULAJDONT ÉRT BÁRMELY SÉRÜLÉS, VESZTESÉG VAGY KÁROKOZÁS, BELEÉRTVE A HALÁLESETET IS, FELELŐSSÉGE ALÓL, LEGYEN AZ EGÉSZ VAGY RÉSZLEGES, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, BÁRMELY NYEREMÉNY ELFOGADÁSÁBÓL, BIRTOKLÁSÁBÓL, HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ AZZAL VALÓ VISSZAÉLÉSBŐL, ILLETVE A KIHÍVÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELBŐL FAKADÓ BÁRMELY ESEMÉNY FELELŐSSÉGE ALÓL. A Nevező ezennel kijelenti és garanciát vállal afelől, hogy ezen hivatalos Szabályzatot elolvasta, valamin tartalmát teljes mértékben megismerte.

12. Irányadó jog és helyszín: Az Amerikai Egyesült Államokban található Utah állam bírósága (állami és szövetségi) rendelkezik kizárólagos joghatósággal a Kihívással kapcsolatos bármely vita felett, továbbá bármely ilyen vita tekintetében Utah állam valamint az Amerikai Egyesült Államok joga az irányadó jog. Minden Nevező lemond bármely és minden joghatóságra vonatkozó kifogásáról és ezennel visszavonhatatlanul elfogadja a bíráskodás helyszínéül Utah államot, az Amerikai Egyesült Államokban.

13. Részleges érvénytelenség: Abban az esetben, ha bármilyen okból kifolyólag jelen hivatalos Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelenítésre kerül vagy végrehajthatatlanná válik bármely joghatósággal rendelkező helyen, az említett rendelkezés kizárólag azon a bizonyos joghatósággal rendelkező helyen válik érvénytelenné. Ezen hivatalos Szabályzat fennmaradó rendelkezéseit e tény nem érvényteleníti vagy befolyásolja, érvényességükre, jogszerűségükre vagy betartásukra semmilyen más joghatóság területén hatása nincs.

14. Irányadó szabályok: Amennyiben ezen hivatalos Szabályzat, vagy bármely, a Kihívással kapcsolatos anyagban foglalt (beleértve, de nem kizárólagosan a Kihívás regisztrációs adatlapot) közlemények, illetve egyéb nyilatkozatok kapcsán bármilyen ellentmondás vagy következetlenség merülne fel, akkor ezen hivatalos Szabályzat rendelkezései az irányadóak.
Jelen szabályzat magyar és angol nyelven készült. A magyar és angol szöveg közötti bármely eltérés esetén az angol verzió az irányadó.

15. Titoktartás: Szponzor tiszteletben tartja az Ön magánélethez való jogát. Ezen Kihívásban való részvétellel, valamint hogy önként megadja személyes adatait, Ön és a Fotón szereplő beleegyezésüket és hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Kihívás lebonyolításához Szponzor a Társaság Biztonságvédelmi elvei (http://www.nuskin.com/en_US/corporate/legal.html) szerint összegyűjtse, felhasználja és közzétegye a személyes adatokat. A Kihívásban való részvétellel valamint ezen adatok önként történő megadásával Ön hozzájárul és beleegyezik, hogy a Szponzor összegyűjtse és az Egyesült Államokon kívül és belül továbbítsa és felhasználja ezen személyes adatokat a Kihívás lebonyolítása érdekében, továbbá Ön garantálja, hogy Fotón szereplőtől szintén beszerezte ugyanezen előzetes hozzájárulást és megállapodást. A törvény értelmében bárki jogosult (i) hozzáférni saját személyes adataihoz, (ii) helyreigazítást kérni hiányos, téves vagy eltúlzott adatok miatt és (iii) visszavonni hozzájárulását személyes adatainak feldolgozását illetően. A Szponzor teljes mértékben betartja és így megfelel a 200O EU-US "Safe Harbor Agreement\”-ben megállapított elveknek. A Szponzor és Adminisztrátor minden tőlük telhetőt megtesznek az adatok bármilyen formában történő módosításának, megsemmisítésének, terjesztésének vagy az azokhoz való engedély nélküli hozzáférés megakadályozására. A személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek kiadásra. Bármilyen, a személyes adatok begyűjtésére és feldolgozására vonatkozó kérdését postai úton tud eljuttatni saját piaca Nu Skin irodájához. Bármilyen panasztételhez, illetve a fenti (i), (ii) és (iii) pontokban tárgyalt jogok gyakorlásához a dokumentumot ajánlott küldeményként feladva, dátummal, aláírással ellátva valamint személyazonosságot igazolva szükséges elküldeni.

Európai Unió tagjai részére: A regisztrációs adatlapon megadott személyes adatok a Magánélet Védelméről szóló 1992. december 8-i belga törvény szerint kerül Adminisztrátor által feldolgozásra, melynek értelmében a személyes adatok feldolgozásáért a Nu Skin Belgium Nv/Sa The Corporate Village, Building D Elsinore, Leonardo Da Vinci laan 9, 1935 Zaventem, Belgium (regisztrációs szám: 455.925.635) vállal felelősséget.

16. Nyertesek listája: A nyertesek 2014. március 14. után elérhető listájáért kérjük, látogasson el a www.TR90.com weboldalra!

17. Szponzor/Adminisztrátor: A Kihívás Szponzora a Nu Skin Enterprises, Inc., 75 West Center, Provo, UT 84601 USA. A Kihívás Adminisztrátora a Brandmovers, Inc., 1575 Northside Drive, Building 200, Atlanta, GA 30318 USA.