Sledování osobní proměny TR90 je rychlý a jednoduchý způsob, jak se udržet na správné cestě při užívání programu TR90 s cílem dosažení cílů vaší osobní proměny začínající za pouhých 90 dní.

preview of daily tracker
x

Resetovat Heslo

x

Resetovat Heslo

Na vaši e-mailovou adresu bylo právě odesláno dočasné heslo.

ZavŘÍt
x

 

Zavřít
x

ZMĚNIT HESLO

Vaše heslo bylo úspešne zmeneno.

Zavřít
x

Všeobecné podmínky

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VÝZVY NU SKIN PROMĚŇTE SE ZA 90 DNÍ
NEPLATNÉ TAM, KDE PLATÍ ZÁKAZ NEBO OMEZENÍ ZÁKONEM

1. Období registrace a konání Výzvy: Registrace na Výzvu Nu Skin Proměňte se za 90 dní („Výzva“) začíná v 12:00:01 greenwichského času (“GMT”) dne 1. září 2013 a končí v 23:59:59
GMT dne 30. listopadu 2013 („Registrační období“). Výzva začíná v 12:00:01 greenwichského času („GMT”) dne 1. září 2013 a končí v 23:59:59
GMT dne 28. února 2014 („Období výzvy“). Oficiální zařízení ke sledování času je odpočítávání, které je spuštěné na webových stránkách Výzvy (jak je definováno níže).

2. Požadavky na způsobilost: Otevřeno pouze stávajícím Distributorům Nu Skin nebo prodejním zástupcům s platným identifikačním číslem Nu Skin, kteří si zakoupí produkt ageLOC™* dne 1. září 2013 nebo po tomto dni, kteří mají zákonné bydliště v zúčastněné zemi (viz seznam v kapitole č. 5) v jednom z těchto regionů, kde společnost Nu Skin operuje: Amerika, severní Asie, Tichomoří, jihovýchodní Asie, EMEA a Čína a přidružená území, kteří k datu registrace dosáhli plnoletosti v jeho/její jurisdikci bydliště. Neplatné tam, kde platí zákaz nebo omezení zákonem. Výzva se vztahuje na všechny platné národní, federální, státní, provinční a místní zákony, předpisy a směrnice.


3. Možnost vstupu do programu: V průběhu registračního období navštivte prosím webové stránky www.TR90.com ("webové stránky výzvy"), klepněte na tlačítko, kde je uvedeno, a postupujte podle pokynů k registraci tím, že poskytnete registrační informace spolu s přečtením a akceptováním těchto Oficiálních pravidel. K dokončení registrace za účelem stát se "Registrovaným účastníkem" musíte také poskytnout Přijetí všeobecného upuštění. Coby registrovaný účastník musíte za účelem nabytí způsobilosti k šanci na výhru: (1) zúčastnit se Výzvy za použití sledování milníků, které je přístupné na webových stránkách Výzvy ("Denní sledování") nebo stažením a používáním Denního sledování v oficiální aplikaci TR90 App, (2) předložit a nahrávat fotografie ("Předložení fotografií") do posledního dne stanoveného v těchto Oficiálních pravidlech (DODATEČNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE FOTOGRAFIÍ budou zahrnuty v registraci na Výzvu) a (3) předložit Příběh o proměně. Během období Výzvy bude k dispozici šablona příběhu o proměně ("Předložení příběhu") dostupná na internetových stránkách Výzvy a v aplikaci TR90 APP. Skutečnost stát se registrovaným účastníkem a provádění požadovaného předkládání fotografií a Příběhu o proměně bude souhrnně známo pod pojmem "Vstup" nebo souhrnně "Vstupy." Ke způsobilosti nebo k možnosti vyhrát cenu musí být registrovaný účastník, který vstoupí ("Účastník"), Distributor nebo obchodní zástupce, který je se společností Nu Skin zadobře. Předložením Vstupu chápete, že je váš Vstup podmíněn přijetí Všeobecného upuštění a může být využit podle vlastního uvážení společnosti Nu Skin Enterprises, Inc. ("Sponzor") nebo jejích dceřiných společností za tržními nebo propagačními účely.

Vstup musí: 1) být úplný, aby byl způsobilý; 2) splnit minimální požadavky, jak je uvedeno v bodě 3 výše; 3) být majetkem soutěžícího (nebo je-li fotka pořízena profesionálním fotografem, je nutné fotografovo upuštění, včetně, ale ne pouze, vzdání se všech morálních práv, jež fotograf může na fotografii mít); 4) fotografie musí splňovat všechny fotografické požadavky stanovené na stránkách Výzvy, včetně ale ne omezené na požadavek, že žádná fotka nemůže být žádným způsobem upravena (včetně použití softwaru třetích stran jako je například Photoshop). V případě, že Sponzor zjistí, že některé předložené fotografie nejsou v souladu s požadavky stanovenými v tomto dokumentu nebo na webových stránkách Výzvy, vstup bude automaticky diskvalifikován.

Jakýkoliv Vstup považovaný za nevhodný nebo nevyhovující, který není v souladu s představou Sponzora nebo jeho dceřiných společností nebo není v souladu s těmito Oficiálními pravidly, jak je definováno Sponzorem podle vlastního uvážení Sponzora, bude diskvalifikován. Účastníci nesmí kopírovat nebo jinak napodobovat žádnou část Vstupu z jakéhokoli zdroje. Jakýkoliv Vstup, podle vlastního uvážení Sponzora, který porušuje nebo překračuje (nebo může porušovat) jakékoliv autorské právo, ochrannou známku, logo, známku, která identifikuje značku nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby žijící nebo zesnulé nebo subjektu, nebo je jinak závadná, bude diskvalifikován (nicméně vhodné použití loga či značky Nu Skin nebo ageLOC s povolením od Sponzora je přijatelné). Jakýkoliv Vstup, který není v souladu s požadavky webových stránek Výzvy a těmito Oficiálními pravidly může být diskvalifikován podle vlastního uvážení Sponzora a Sponzor si vyhrazuje právo ověřit platnost Vstupů a Účastníků. Všechny předložené Vstupy se stávají vlastnictvím Sponzora a nebudou navráceny. Upozornění: úpravy, zlepšení nebo změny již existující práce třetí strany nejsou kvalifikovány jako původní díla. Nebudou zveřejněny žádné informace o Vstupech nebo posuzování, než jak je uvedeno v Oficiálních pravidlech. Všechny Vstupy musí být obdrženy do 23:59:59 GMT dne 30. listopadu 2013. Všechny Příběhy o proměně musí být předloženy do 23:59:59. GMT dne 3. března 2014, aby byly způsobilé k výhře.

4. Zúčastněné regiony a země Nu Skin:
Region A (jihovýchodní Asie a Tichomoří): Indonésie, Singapur, Malajsie, Brunej, Thajsko, Filipíny a Vietnam (podléhá schválení a úspěšné registraci s příslušným vietnamským orgánem, pokud zde platí), Austrálie, Nový Zéland, Francouzská PolynésieRegion B (severní Asie): Korejská republika, Japonsko
Region C (Amerika): Spojené státy, Kanada, Argentina, Brazílie, Kolumbie, Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko a Venezuela
Region D (EMEA): Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Španělsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Rusko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švýcarsko, Slovensko, Švédsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Izrael, Jižní Afrika
Region E (Čína a přidružená území) – upozornění: požadavky na účast se pro oblast Číny liší a jsou následující: Účastníci z Hongkongu a Tchaj-wanu musí být Distributoři o úrovni Exekutiv a vyšší. Účastníci z pevninské Číny musí být obchodní zástupci.

V každém regionu budou celkem tři (3) vítězové s celkovým počtem patnácti (15) vítězů Velké ceny.

5. Hodnocení:

1. kolo hodnocení: Všechny Vstupy budou hodnoceny na tržní úrovni způsobilosti v době podání Příběhu o proměně. Všechny způsobilé Vstupy budou zveřejněny v galerii fotografií daného trhu. V období kolem 10. března 2014, budou všechny způsobilé Vstupy obdržené během období Výzvy posouzeny porotou určenou Sponzorem (souhrnně označováno jako "Soudci"), aby bylo možno stanovit 50 vstupů na trh s celkovým počtem dva tisíce šest set padesát (2 650) Vstupů, které budou předloženy k projednání coby kandidáti pro stránku Regionální finalista na základě následujících kritérií: (33%) Cíl a číslo proměny doprovázené příběhem (33%); Fotky z proměny (ukazující příběh proměny) ; (33%) Použití produktu (soulad) ("Hodnotící kritéria"). Sponzor si vyhrazuje právo vybrat v 1. kole méně než padesát (50) Vstupů na trh k předložení kandidátů pro 2. kolo případě, že, podle vlastního uvážení sponzora, neobdrží dostatečný počet způsobilých a kvalifikovaných Vstupů.

2. kolo hodnocení: V období kolem 17. března 2014 budou všechny způsobilé příspěvky přijaté z 1. kola v každém regionu během období Výzvy posouzeny porotou určenou Sponzorem pro každý region k určení nejlepších Příběhů o proměně, které budou předloženy stránce Regionální finalista v každém regionu na základě hodnotících kritérií použitých v 1. kole. Prvních dvacet pět (25) Vstupů s nejvyšším skóre na region bude považováno za "Regionální finalisty," s celkovým počtem až sto dvacet pět (125) Regionální finalistů. Sponzor si vyhrazuje právo vybrat z každého regionu méně než dvacet pět (25) Regionálních finalistů, pokud, na základě vlastního uvážení, neobdrží dostatečný počet způsobilých a kvalifikovaných Vstupů. V případě nerozhodného výsledku budou Vstupy se stejným ohodnocením znovu posouzeny dalším rozřazovacím soudcem určeným Sponzorem pomocí výše uvedených hodnotících kritérií. Rozhodnutí soudce, Sponzora a jakýchkoli dalších soudců jsou konečná a závazná, pokud jde o všechny otázky týkající se této Výzvy. Každý Regionální finalista bude oznámen Sponzorem v období kolem 19. března 2014 a každý Vstup Regionálního finalisty bude zveřejněn na webových stránkách Výzvy v období kolem 20. března 2014.

Závěrečné kolo hodnocení: Poté počínaje 24. březnem 2014 budou Regionální finalisté z každého regionu hodnoceni Brandmovers, Inc. ("Správce") stejně tak jako porotou určenou Sponzorem (souhrnně "Soudci finalistů"), na základě hodnocení kritérií použitých v 1. kole. Vstup s nejvyšším počtem bodů ze všech Regionálních finalistů z každého regionu bude považován za výherce Hlavní ceny z tohoto regionu. Vstup s druhým nejvyšším počtem bodů ze všech Regionálních finalistů v každém regionu bude považován za vítěze První ceny z tohoto regionu. Vstup s třetím nejvyšším počtem bodů ze všech Regionálních finalistů v každém regionu bude považován za vítěze Druhé ceny z tohoto regionu. V případě nerozhodného výsledku budou Regionální finalisté se stejným ohodnocením znovu posouzeni dalším rozřazovacím soudcem určeným sponzorem pomocí výše uvedených hodnotících kritérií. Rozhodnutí soudce finalistů, Sponzora a jakýchkoli dalších soudců jsou konečná a závazná, pokud jde o všechny otázky týkající se této Výzvy. Každý výherce bude informovaný Sponzorem kolem 27. března 2014 a každý výherce bude rovněž oznámen na internetových stránkách Výzvy, kde bude kolem 31. března 2014 uveřejněn Vstup výherce.

6. Oznámení výherce: Potenciální výherci budou vyrozuměni e-mailem, telefonicky a/nebo poštou nejpozději do 2 dnů po určení vítěze. Potenciální výherci budou muset podepsat a zaslat zpět čestné prohlášení o způsobilosti (nebo Prohlášení), Upuštění od odpovědnosti/publicity (je-li legální) a Převod práv ("Čestné prohlášení/Upuštění/Převod") do pěti (5) dnů ode dne pokusu o oznámení, aby mohl být považován za výherce. Čestné prohlášení/Upuštění/Převod budou doručeny e-mailem na adresu poskytnutou na Vstupu. Vrácení ceny nebo oznámení jako nedoručitelná, neschopnost Sponzora kontaktovat potenciálního výherce v přiměřené lhůtě nebo nesoulad s těmito Oficiálními pravidly může vést k diskvalifikaci a, podle vlastního uvážení Sponzora, může být kontaktován druhý za vítězem.

7. Ceny a přibližná maloobchodní hodnota ("PMH"): Pět (5) Hlavních cen (Jedna (1) Hlavní cena bude udělena v každém regionu): Udělení šeku o hodnotě 5 000 amerických dolarů. PMH: 5 000 dolarů každá. Pět (5) prvních cen (Jedna (1) první cena bude udělena v každém regionu): Udělení šeku o hodnotě 2 500 amerických dolarů. PMH: 2 500 dolarů každá. Pět (5) Druhých cen (Jedna (1) druhá cena bude udělena v každém regionu): Udělení šeku o hodnotě 1 000 amerických dolarů. PMH: 1 000 dolarů každá. Celková PMH všech cen je 42 500 amerických dolarů. Nejsou povoleny žádné náhrady nebo převod jakékoliv ceny, s výjimkou sponzora, který si vyhrazuje právo nahradit cenu (nebo její část) s položkou srovnatelné nebo vyšší hodnoty. Cena bude udělena pouze účastníkovi, v opačném případě je třeba písemné svolení Sponzora. V každé zemi platí národní, federální, státní, krajské, obecní a místní daně, poplatky, dávky nebo poplatky (např. daň z příjmů nebo individuální příspěvek) a tyto jsou výhradní odpovědností výherce. Sponzor poskytne v případě potřeby prohlášení o příjmu s ohledem na hodnoty všech udělených cen. Všechny informace o výhrách jsou vlastním uvážením Sponzora. Šance být určen za výherce závisí na počtu způsobilých obdržených Vstupů a jejich příslušná a srovnatelná kvalita, pokud jde o hodnocení výše popsaných kritérií. Limit jedné (1) ceny na soutěžícího/e-mailovou adresu.

8. Obecná pravidla: Účastí v této Výzvě účastníci souhlasí s těmito Oficiálními pravidly a rozhodnutími Sponzora a soudců, která jsou konečná a závazná ve všech záležitostech týkajících se této Výzvy. Sponzor a jeho příslušní partneři, pobočky, dceřiné společnosti, reklamní a propagační agentury, včetně Správce (souhrnně "Zproštěné strany") nenesou odpovědnost za problémy technického rázu, poruchy hardware, software nebo telefonu jakéhokoli druhu, ztracená nebo nedostupná síťová připojení, nebo selhání, nesprávná, neúplná, nepřesná, zkomolená nebo opožděná elektronická komunikace způsobená uživatelem nebo kterýmkoli ze zařízení nebo programování spojené s nebo používáním v této Výzvě nebo za jakýkoli jiný problém nebo chyby jakéhokoliv druhu, ať už technické, mechanické, počítačové, síťové, tisku, typografické, lidské nebo jiné, včetně a bez omezení, jakýchkoliv chyb nebo problémů, které mohou nastat v souvislosti se správou Výzvy, zpracováním nebo hodnocením nebo přípravou vstupů/fotografií, vyhlášením cen, nebo v každém materiálu souvisejícím s výzvou. Zproštěné strany také neodpovídají za škody na jakémkoli počítačovém systému vyplývajícím z účasti, přístupu k nebo stahování informací v souvislosti s touto Výzvou nebo webovými stránkami Výzvy. Zproštěné strany nejsou odpovědné za ztracené, odcizené, zpožděné, překroucené, neúplné, nepřesné nebo chybně nasměrované či pozdní Vstupy nebo fotografie. Sponzor si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení diskvalifikovat každého, kdo manipuluje nebo se pokouší o manipulaci se vstupním procesem nebo provozem Výzvy či webové stránky Výzvy; kdo porušuje Oficiální pravidla, nebo jedná nesportovním nebo rušivým způsobem, nebo s úmyslem obtěžovat, zneužívat, vyhrožovat, obtěžovat jakoukoliv jinou osobu a zrušit všechny související Vstupy. Jakýkoli pokus jakékoli osoby úmyslně narušit legitimní provoz Výzvy může být porušením trestního a občanského práva, a pokud by byl takový pokus učiněn, Sponzor si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody a další opravné prostředky (včetně poplatků za právní zastoupení) od takové osoby v plném rozsahu povoleném zákonem. Selhání Sponzora prosadit jakékoli ustanovení těchto Oficiálních pravidel nepředstavuje zřeknutí se tohoto ustanovení. Sponzor si vyhrazuje právo dle svého uvážení ukončit, změnit nebo pozastavit Výzvu z jakéhokoli důvodu, včetně, ale nikoli výhradně, v případě, že Výzva není schopna provozu, jak bylo plánováno z jakéhokoli důvodu, včetně infekce počítačovým virem, chyby, manipulace, neoprávněného zásahu, podvodu, technické poruchy nebo jiné příčiny, která poškozuje nebo ovlivňuje správu, bezpečnost, čestnost, integritu nebo řádný průběh Výzvy, a je-li vypovězena, určit finalisty a/nebo vítěze (podle potřeby) ze všech nepodezřelých, způsobilých Vstupů/fotografií obdržených před zrušením pomocí hodnotících postupů uvedených výše.

9. Pro obyvatele Quebecu může být jakýkoliv spor respektující jednání nebo organizaci publicity Výzvy předložen k rozhodnutí Régie des alcools, des et des jeux. Veškeré právní spory respektující udělení ceny mohou být předloženy Régie pouze za účelem pomoci stranám dosáhnout dohody.

10. Udělení práv/Vydání publicity: Vstupem do Výzvy tímto Účastník uděluje Sponzorovi, jeho pobočkám, dceřiným společnostem, přiděleným stranám, držitelům licence a právním zástupcům (souhrnně "Licencované strany") neodvolatelnou, trvalou, celosvětovou, bezplatnou, plně splacenou licenci používat, reprodukovat, upravovat, nabízet, skladovat, distribuovat, znovu zařídit, změnit, přidat nebo odstranit z, překládat, upravovat nebo jinak revidovat a/nebo měnit Vstup, veřejně i soukromě zobrazovat, komunikovat, veřejně i soukromě provádět, přenášet, vytvářet odvozená díla, a propagovat Vstup, pro redakční, komerční, propagační, regulační či jiné právní důvody a všechny ostatní účely. Navíc účastník tímto přiřazuje licencovaným stranám bezplatná, nevýlučná práva, tituly a zájmy, které účastník a foto účastník může považovat za svoje v každé reprodukci, produktu nebo odvozených pracích za použití či začlenění Vstupu. Soutěžící a foto účastník prohlašuje a zaručuje, že: (i) všechna práva na Vstup patří soutěžícím/foto účastníkům a Vstup nemá a nesmí zasahovat do autorských práv nebo jiného práva třetí strany ani porušovat platné zákony nebo předpisy, (ii) soutěžící/foto účastníci mají právo poskytnout jakékoliv a všechna potřebná práva a licence zde uvedená, včetně a bez omezení, všechna potřebná autorská práva a další související práva na Vstup, volná a bez nároků a věcného břemene, aniž by byla porušena práva jakékoli osoby nebo subjektu, včetně případného práva na soukromí nebo publicitu, (iii) soutěžící je bona fide uživatel produktu ageLOC a prohlášení učiněné účastníkem ve Vstupu skutečně odráží jeho/její upřímný názor, přesvědčení, poznatky a zkušenosti, bez lživých či klamavých znázornění, (iv) soutěžící a foto účastníci tímto odškodňují a kryjí licencované strany proti jakýmkoli nárokům třetích stran vyplývající z použití Vstupu a budou licencované strany kompenzovat za škody jakékoliv povahy, které vznikly nebo vzniknou licencované straně vzniklé z nebo týkající se těchto nároků třetích stran a soutěžící a foto účastníci se vzdávají práva kontrolovat nebo schvalovat použití Vstupu nebo být kompenzováni za taková použití. Účast ve Výzvě představuje souhlas daný Sponzorovi a jeho zástupcům použít jména soutěžících a foto účastníků, životopisné informace, obrázky/portréty, podobizny a/nebo hlasy a vstupy, pro reklamu, propagaci, obchod a jiné účely, a to bez nároku na odměnu, oznámení nebo povolení, pokud to není zakázáno zákonem.

11. Omezení odpovědnosti: SVOJÍ ÚČASTÍ SOUTĚŽÍCÍ SOUHLASÍ, ŽE ZPROŠTĚNÉ STRANY NEPONESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST (S VÝJIMKOU, KDY JE TAKOVÉ OMEZENÍ NEVYMAHATELNÉ NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍCH ZÁKONŮ) A BUDOU ZBAVENY SOUTĚŽÍCÍMI/FOTO ÚČASTNÍKY JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI ZA ZRANĚNÍ, ZTRÁTU NEBO ŠKODY JAKÉHOLIV DRUHU OSOB, VČETNĚ SMRTI, A MAJETKU, CELÉHO NEBO JEHO ČÁSTI, PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, Z PŘIJETÍ, DRŽENÍ, UŽÍVÁNÍ NEBO ZNEUŽITÍ JAKÉKOLIV CENY NEBO ÚČASTI V TÉTO VÝZVĚ. Účastník tímto prohlašuje a zaručuje, že on/ona si přečetl/a tato Oficiální pravidla a je plně seznámen/a s jejich obsahem.

12. Rozhodné právo a místo konání: Soudy státu Utah (státní a federální) nacházející se ve Spojených státech amerických mají výhradní pravomoc jakýchkoli sporů týkajících se této Výzvy a zákony státu Utah a Spojených států amerických řídí to stejné. Každý účastník se vzdává veškerých námitek jurisdikce a tímto se neodvolatelně podvoluje místu konání těchto soudů ve státě Utah Spojených států amerických.

13. Částečná neplatnost: V případě, se je některé ustanovení těchto Oficiálních pravidel z jakéhokoliv důvodu považováno za neplatné nebo nevymahatelné v jakémkoli právním řádu, jsou tato ustanovení neúčinná, pokud jde pouze o takovou pravomoc, bez zrušení nebo ovlivnění ostatních ustanovení těchto Oficiálních pravidel nebo ovlivnění platnosti, zákonnosti nebo vymahatelnosti takového ustanovení v jakékoli jiné jurisdikci.

14. Převládající pravidla: V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi těmito Oficiálními pravidly a skutečnostmi nebo jinými údaji obsaženými v jakýchkoli souvisejících materiálech Výzvy, včetně, ale nikoli výhradně, formuláře registrace k výzvě, platí, převládají, řídí a kontrolují tato Oficiální pravidla.

15. Ochrana osobních údajů: Sponzor respektuje vaše právo na soukromí. Vstupem do této Výzvy a dobrovolným poskytnutím svých údajů, vy a foto účastník svolujete a souhlasíte, že Sponzor bude shromažďovat, užívat a zpřístupňovat osobní informace v souladu s ochranou osobních údajů Sponzora, která je dostupná na http://www.nuskin.com/en_US/corporate/ legal.html s cílem spravovat Výzvu. Vstupem do této Výzvy a dobrovolným poskytnutím vašich informací, svolujete a souhlasíte, že Sponzor bude shromažďovat, přenášet v a mimo Spojené státy, a používat osobní údaje za účelem správy Výzvy a zaručujete, že jste získali stejný předchozí souhlas a dohodu od foto účastníka. Každá osoba je ze zákona oprávněna (i) přistupovat k jeho/jejím osobním údajům, (ii) požádat opravu neúplných, nesprávných nebo nadměrných údajů, a (iii) zrušit jeho/její souhlas se zpracováním osobních údajů. Sponzor je plně v souladu s a splňuje zásady dohodnuté v dohodě 200O EU-USA "Safe Harbor Agreement". Sponzor a Správce vyvine veškeré úsilí, aby se zabránilo veškerým formám změn, zničení, šíření nebo neoprávněnému přístupu k datům. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. Veškeré otázky týkající se sběru a zpracování osobních údajů mohou být zaslány poštou na adresu kanceláře Nu Skin na vašem trhu. Jakákoliv stížnost, jakožto i výkon práv uvedených výše pod (i), (ii) a (iii) vyžaduje doporučený dopis, datovaný, podepsaný a s přiloženým dokladem totožnosti.

Poznámka pro členy Evropské unie: Osobní údaje sdělené prostřednictvím přihlášky jsou zpracovány Správcem podle belgického zákona ze dne 8. prosince 1992 o ochraně soukromí, který jmenuje Nu Skin Belgium Nv/ Sa The Corporate Village, budova D Elsinore, Leonardo Da Vincilaan 9, 1935

Zaventem, Belgie (Registrační číslo: 455.925.635) za zodpovědnou entitu ohledně zpracování osobních dat.

16. Seznam vítězů:
Pro zjištění jmen vítězů, které budou dostupné po 14. březnu 2014 navštivte webové stránky www.TR90.com.

17. Sponzor/Správce: Sponzorem této Výzvy je Nu Skin Enterprises, Inc., 75 West Center, Provo, UT 84601 USA. Správcem této Výzvy je Brandmovers, Inc., 1575 Northside Drive, Building 200, Atlanta, GA 30318 USA.